Karin Šrubařová: Věž

Výstava
Projekt Karin Šrubařové s lakonickým názvem Věž, v němž se sám specifický prostor stává médiem a způsobem, jak vyjevit možnosti místa. Autorka se zde snaží akcentovat prostor věže nejen jako celek, ale i v samotných jednotlivostech vertikální struktury. Jedná se o tichou a subtilní apoteózu jak dominance výšky, tak i samotných stěn či trámů, bez nichž by místo nahoře – místo, které dokáže vidět i být viděno – nebylo myslitelné. Lehce kosá křídová šrafura se tu ve smyslu rukopisu v rozsáhlých plochách vtiskuje přímo do vnitřního zdiva, jej zvýrazňuje a zároveň se v něm zahaluje a ukrývá. Označující promítá se tak v označované a divák je konfrontován se skutečností, kterou již považuje za samozřejmou.
Termíny