Tradiční poutní chrámový koncert

Hudba
Zazní jedno z nejslavnějších děl světové oratorní hudby Posledních sedm slov Vykupitelových od Josepha Haydna. Vystoupí orchestr Musica Nova.
Termíny