Arteterapeutický ateliér pro dospělé

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Ateliér je určen pro všechny, kteří se chtějí odreagovat ze svých všedních starostí skrze vlastní výtvarnou tvorbu . Vnořit se do procesu tvoření, vnímat sebe sama,své pocity a emoční pochody, při tom být součástí vzájemného sdílení ve skupině, která sama o sobě zajišťuje bezpečný prostor. V tvůrčím procesu budeme využívat rozmanité arteterapeutické techniky, zažijete relaxaci , pohodu a radost z tvoření – kurzem vás bude provázet příjemná výtvarnice a arteterapeutka s dlouholetou zkušeností v práci s dospělými i dětmi. Vzájemné reflexe nad samotnou tvorbou jsou přínosem jak pro samotného jedince, tak pro celou skupinu.                                                                                                                                                         8 setkání vždy 1x 14 dní.

Termín : Úterý 18:00 – 20:30hod.

Začínáme 3.2. 2015!
Cena : 1950 Kč/pol.(cc 243 Kč/3 hod.  )

Kontakty

www.creatis.cz

Termíny