Kola pro Afriku

Volný čas
Sbírka kol pro obecně prospěšnou společnost. Sbírka se uskuteční mezi 15-18 hodinou pod Lípou, Na Rynku (u MěÚ)

Termíny