Slovácké hody s právem

Volný čas
Hodová zábava, hraje DH Šarovec z Hluku a CM Novoveská banda z Ostrožské Nové Vsi

Termíny