Společná výstava absolventů SOŠV Hollarovo náměstí Praha z let 1967 - 1971

Výstava
Termíny