Lobkovická fantazie

Hudba
Díla Lobkovických kapelníků a dalších skladatelů, které inspirovali. Na historický klavír Broadwood hraje Alena Hönigová.
Termíny