Kdo vyskočí, ten je chlap

Volný čas
Finále soutěže o nejlepšího sólového tanečníka v mužském valašském tanci odzemku a obuškovém.
Termíny