Osloboděná slibka

Divadlo
Hudebně dramatické představení lidové zpěvohry na motivy pověsti z Velkých Karlovic.
Termíny