Jana Krejzová - Ohněm pálená a vodou chlazená

Výstava
Keramika Raku.
Termíny