Benefiční akce

Hudba

Vážení
Dne 18.7.2009 od 20,00 hod. pořádá naše občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM po loňské úspěšné akci opět benefiční akci na Pindě u Litovle.
Tato letošní akce se koná v rámci ozdravného pobytu onkologických pacientů na Pindě a sponzorsky nám vystoupí oblíbené skupiny Ztracené Ráj a Krápník. Na tuto akci jsou také již tradičně zváni starostové měst a obcí včetně sdělovacích prostředků.
V loňském roce naše občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM, které pomáhá již 16 let onkologickým pacientům v celé ČR, změnilo sídlo z Prahy do Olomouckého kraje - do Ješova u Litovle.
Naše sdružení poskytuje na území celé České republiky pomoc lidem, kteří onemocněli některým z mnoha onkologických onemocnění. Dokázat se vypořádat s touto skutečností je pro každého nepředstavitelně obtížné, zvláště tehdy, zůstane-li v této situaci osamocen. Naše občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM svou činnost směřuje jednak k přímé pomoci onkologickým pacientům i jejich rodinným příslušníkům a jednak do oblasti zdravotní prevence. Velmi oblíbené jsou naše ozdravné pobyty a tradičně pořádaný Mezinárodní onkologický kongres v Louckém klášteře ve Znojmě. Činnost sdružení byla mimo jiné oceněna i udělením Ceny Olgy Havlové a dalšími cenami.
Na základě našich dlouholetých zkušeností s pořádáním ozdravných pobytů pro pacienty z celé ČR, chceme v Ješově u Litovle vybudovat rekondičně-rehabilitační a vzdělávací centrum pro onkologické pacienty po ukončené onkologické léčbě, které v naší oblasti chybí. Ročně by toto zařízení zrehabilitovalo 1440 osob z celé ČR. Naše občanské sdružení v krátké době působení v této oblasti získalo i podporu starostů : RNDr.V.Grézla z Litovle, F. Lakomého z Luké a S. Pišťáka z Polomí a dalších.
Bez finanční a materiální pomoci sponzorů, by naše pomoc lidem, kteří si procházejí nebo prošli léčbu zhoubného nádorového onemocnění, nemohla být tak rozsáhlá a ceněná u nás i v zahraničí, což dokazují ceny, které jsme získali. Blíže na www.arcus-oc.org

S pozdravem

Jana Koželská
předsedkyně představenstva
ARCUS - ONKO CENTRUM
nositelka Ceny Olgy Havlové
signatářka Pařížské charty proti rakovině
mobil: 603 533 288
vyřizuje Vařeka Vladimír
mobil 603218858

Účinkují

Ztacené Ráj a Krápnik

Kontakty

www.arcus-oc.org

Termíny