ZDROJ ČERNÉ UHLÍ

Divadlo

Představení je zahájením čtyřdílného celorepublikového divadelního projektu CESTY ENERGIE 2009-11. Čtyři představení jako sondy do dějin a společnosti lidí, jejichž životy jsou, nebo donedávna byly úzce spojeny nejenom s konzumací energie, ale s akvizicí či zpracováním zdrojů nutných pro její tvorbu: uhlí, jádro, voda a ropa.

Oživením industriálního prostoru strojovny dolu živou performancí ve třech obrazech: nábor horníků, rubání/katastrofa a soud. Reflexe dějin hornictví v Ostravsko-karvinském revíru pod zorným úhlem sociálně poltických otřesů, které se odehrávaly napříč dvacátým stoletím v tomto energeticky tak strategickém regionu naší země.

Premiéra 12.09.2009. Reprízy 13. - 14.09., 10. - 11.10

Účinkují

Tomáš Dastlík, Norbert Lichý, Tomáš Bambušek, David Czesany, Pasi Mäkelä, Lucie Roznětinská, a. j.

Termíny