scénický dokument MONSTRPROCES S DEVÍTI BÁŇSKÝMI INŽENÝRY A TECHNIKY Z OKR

Volný čas

Předmětem scénického dokumentu je jeden z největších nezákonných monstrprocesů v Ostravě v roce 1952 vedeného proti devíti technikům z ostravsko-karvinského revíru v čele s JuDr. Ing. V. Žaludem, přednostou Revírního báňského úřadu v Ostravě. Důvodem vykonstruovaného obvinění byly tři důlní katastrofy v letech 1949 - 1951 v Ostravě.

Prezentace pramenného materiálu bude provedena formou veřejného čtení, poté bude následovat diskuze s pamětníky, historiky a širokou veřejností.

Účinkují

P. Bureš, T. Dastlík, N. Lichý, T. Bambušek a. j.

Termíny