Žesťový kvintet "Q"

Hudba

V programu zazní převážně skladby renesanční a barokní světových autorů.

Jak vzniklo toto těleso? Podnětů k založení žesťového kvinteta bylo několik. Za založení mohu tak nějak já (Štěpán Přibyl, nar. 24. září 1980 v Náchodě). Když jsem se vrátil z pražských studií (2000 - 2006 Pražská konzervatoř u profesorů: Jiří Jaroněk, Miroslav Kejmar, Jiří Šedivý), měl jsem potřebu naplnit svůj čas uměleckými aktivitami, protože bez nich bych v tomto kraji nemohl být. Hudba (a i ostatní múzy) se stala pevnou součástí mého života. Od návratu z Prahy (červenec 2006) jsem byl několikrát požádán o účinkování s žesti při různých příležitostech (návštěva prezidenta České republiky v Broumově, různá výročí náchodského a broumovského kraje, obřady přátel a postupně i lidí mi neznámých...). Po jednom takovém úspěšném vytrubování jsme si řekli: "Co kdybychom se scházeli pravidelně a naše snažení posunuli do vyšších kvalit?" Protože síla hudebního úspěchu je v poctivé a pravidelné práci. A bylo to... Jak jsme se seznámili? Po nastoupení na místo učitele v ZUŠ Broumov jsem byl seznámen s mým kolegou žesťařem, konkrétně tubistou, Janem Štemberkem (7. 5. 1976, Hradec Králové). Honza studuje dálkově Pardubickou konzervatoř u prof. Václava Krpaty a vychovává mladé muzikanty v ZUŠ Broumov a v ZUŠ Trutnov. Je výpomocným hráčem Filharmonie Hradec Králové a účinkuje v několika seskupeních různých žánrů (hudba klasická, barokní, taneční, jazz). Po chvíli společné rozmluvy jsme oba pochopili, že se spoluprací mezi námi nebude problém. Druhého trumpetistu Dimka Mishuka znám z dob, kdy mu bylo 10 let. On byl přistěhovalec z Ukrajiny, který začal docházet na hodiny trubky do náchodské ZUŠ ke stejnému učiteli, panu Jaroslavu Vlčkovi, u kterého jsem jako jeho chovanec působil v Dechové Harmoniia Žesťovém srdužení ZUŠ Náchod. Dimko byl začínající, velmi zvídavý a snaživý mladý trumpetista - už tenkrát (před 10 lety) měl výborné předpoklady být velmi dobrým trumpetistou. V dnešní době se scházíme v ZUŠ Náchod, kde jej jako jeho kantor připravuji k přijímacím zkouškám na Pražskou konzervatoř. Alžbětu Borůvkovou znám stejně dlouho jako Dimka a poznali jsme se opět v kapele Jaroslava Vlčka. Na lesní roh hraje šestým rokem a je nadějnou umělkyní. Jakub Vogel (nar. 1986 v Jilemnici) vyrůstal v Červeném Kostelci, kde se také seznámil s hrou na trombon. Nyní studuje pedagogickou fakultu v Hradci Králové a dálkově pardubickou konzervatoř u prof. Aloise Mecha. Rád by v budoucnu naplnil svůj sen - uplatnit se jako trombonista nějakého profesionálního symfonického orchestru a rád by blíže poznal jazz. Štěpán Přibyl

Účinkují

Štěpán Přibyl - trumpeta, Jan Štemberk - tuba, Dmytrij Mischuk - trumpeta, Alžběta Borůvková - lesn roh, Jakub Vogel - trombon.

Další dokumenty k akci

  
Termíny