Lobezský žabák a puleček

Volný čas, Pro děti

20. ročník t r a d i č n í h o turistického pochodu

- rodinná turistika - pěší turistika - cykloturistika - akce IVV - akce DVOUSTOVKA - hry a soutěže pro malé turisty

Start a cíl: Gymnázium Sokolov, Husitská ulice 2053

Žabák od 7 do 10 h. Puleček od 9 do 11 h.

pěší trasy 3, 7, 14, 16, 22, 27, 33 km

cyklotrasy 20, 25, 34 a 47 km

 





Další dokumenty k akci

  




Termíny