Historie do r. 1945

Výstava
Expozice je instalována v přízemí budovy. Je seřazena chronologicky a členěna podle jednotlivých období, které sehrály v historii regionu Tachovska hlavní úlohu. Začátek je věnován pravěku našeho regionu. Na schematické mapě jsou zakreslena nejdůležitější archeologická naleziště. Jsou zde rovněž instalovány předměty nalezené při vykopávkách.
Termíny