Válečná historie

Výstava
Husitské bouře a 30letá válka těžce dolehly na Horažďovicko. Výmluvnými svědky jsou části zbroje kyrysnika s otvory po střelách, válečná sekyra a halapartny.
Termíny