Sbírka základních hornin a nerostů. Regionální petrografická sbírka Chrudimska

Výstava
Termíny