Pod jménem Valachů

Výstava
Expozice je věnována historii lidových bouří na Vsetínsku v 17. a 18. století. Historické exponáty a památky dokládají rozsáhlý a významný odboj neohrožených obyvatel moravsko-uherského pomezí proti katolické vrchnosti v průběhu let 1620–1644. Po boku protihabsburské domácí i cizí reformační šlechty vedli Valaši otevřený i skrytý boj „Ve jménu Boha a vlasti“ především za zachování svého náboženského cítění, proti neúnosným feudálním povinnostem a za získání svobody samotné.
Termíny

  • úterý - neděle
    stálá akce
    Zámek Vsetín - Vsetín
    Cena:
    celé muzeum 70/50,-