Obnovení tradičního řemesla – paličkovaná krajka nástroje a předměty denní potřeby našich předků

Výstava
Termíny