Nejvzácnější sbírky z depozitáře kojetínského muzea

Výstava
Nová expozice kojetínského muzea má dvě části. V první části jsou vystaveny staré zemědělské nástroje. Historická, městská část obsahuje ukázky ze života kojetínských cechů, řemeslníků, ale i měšťanských domácností.
Termíny