Historie dopravy od středověku po přechod na železnici

Výstava
Muzeum představuje rozvoj železniční sítě v Československu. Výrobu Vagonky ve Studénce až do jejího zániku a funkční modelovou dráhu HO.
Termíny