Doba zmaru a naděje

Výstava
Na jedné straně expozice chronologicky připomíná válečné dějiny II. světové války a na stranì druhé přibližuje i civilní život obyvatelstva, válečnou výrobu a kulturu. Nová expozice je pojata daleko šířeji, než ta pùvodní a postihuje také boje československých vojákù na Blízkém východě, osudy letcù v Polsku, Francii a Velké Británii a další události. Hlavním cílem expozice je emocionální prožitek, postavený na osobních příbězích artefaktù, které pro expozici věnovali přímí účastníci bojù. Staví také na multimediálním rázu. Ve více než desítce informačních kioskù se návštěvníci také mohou seznámit s množstvím dobových fotografií a dokumentù. Obrazový a zvukový materiál poskytnou také tři desítky plazmových obrazovek. Mezi filmovými snímky nechybí ani dokument Evalda Schorma, který si pamatují návštěvníci pùvodní expozice. Těžištìm nové expozice Doba zmaru a naděje je pùsobivé nasvícené a ozvučené diorama, které přibližuje válečnou scenerii s rozstříleným domem a bojovou technikou. Vstupní část expozice tvoří obřadní síň s nově vytvořeným sarkofágem s prstí z bojišť II. světové války, koncentračních táborù a dalších míst utrpení. Koncepci výstavy vytvořila vedoucí památníku Jana Horáková spolu s dalšími odbornými pracovníky Slezského zemského muzea za přispění historiků Vojenského historického ústavu v Praze. Součástí expozice zůstává původní symbolický hřbitov se jmény 13 000 zejména sovětských a československých vojákù a civilistù ze severní Moravy a Slezska. K památníku byla také přemístěna historická bojová technika. V nově opravené správní budově památníku se nachází výstavní prostory, konferenční sál, badatelna a restaurace. Výstavní prostory v současné době nabízejí výstavu nazvanou Budujeme Slezsko. Jejími autorkami jsou K. Poláková a PhDr. M. Nosková.
Termíny