Umělecký plakát

Výstava
Je zastoupen v samostatné expozici vybranou kolekcí děl českých a s oblastí severních Čech spjatých autorů reprezentující rozmanitou škálu výtvarných názorů, námětů a uměleckých stylů od konce 19. století do roku 1945.
Termíny