Kulturní tradice Písecka

Výstava
Expozice se skládá z několika částí: Jan Zachariáš Quast, malíř na porcelán, osobnosti (spisovatelé, další malíři), hudba a školství na Písecku. Všechny tyto celky jsou zpracovány volným náhledem do historie hlavně od 2. poloviny 19. století do 1. poloviny 20. století.
Termíny