Historie bitvy, Letecká archeologie

Výstava
Exponáty z oblasti letectví 2. světové války (osobní výstroj a výzbroj letců, dokumenty a výpovědi letců, nepublikované fotografie věnované pamětníky a účastníky letecké bitvy i rodinami padlých letců).
Termíny