Audiovizuální a filmová technika

Výstava
Výstava byla uspořádána k 80. výročí zahájení vysílání Čs. rozhlasu a 50. výročí zahájení vysílání Čs. televize.
Termíny