Historie zámku, Zrcadlo minulosti, S přesnou muškou

Výstava
Historie zámku ve Vlašimi (nejstarší osídlení regionu dokladované archeologickými nálezy a dochovanými památkami). Zrcadlo minulosti (více jak 420 exponátů přibližuje pestrost každodenního života našich předků). S přesnou muškou (vývoj střelectví a zbrojařství až do současnosti). Prohlídky zámeckého sklepení s expozicí Tajemství sklepení.
Termíny