Pravěk. Středověk. Renesance. Městské cechy. Novověk. Národopis. Skladatel Josef Suk. Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan.

Výstava
Stálá expozice muzea je doplněna o krátké filmy na DVD. V části, která je věnována Jakubovi Krčínovi z Jelčan a Sedlčan je návštěvníkům promítán film přibližující vznik, obsah a liturgické využití městské památky - Sedlčanského (tzv. Krčínova) kancionálu. Pamětní síň Josefa Suka je obohacena o krátký film vypovídající o životě a tvorbě tohoto významného českého skladatele. Dalším krátkým filmem je Vystěhování Sedlčanska za 2. světové války, který přibližuje protektorátní období v letech 1943 – 45 na Sedlčansku. Prezentace jsou automaticky spuštěny při vstupu návštěvníka do místnosti, kde jsou zobrazeny na velkoplošných obrazovkách a oživují promítáním stálou expozici městského muzea.
Termíny