Nerostná bohatství

Výstava
Expozice návštevníky seznamuje s geologií a mineralogií Písecka. Je členěna chronologicky podle geologických jednotek, které jsou ve vitrínách dokumentovány ukázkami nejvýznamnějších hornin a nerostů.
Termíny