Historie a současnost železnice

Výstava
Ve sbírkách muzea se nachází historická kolejová vozidla, inspektorská drezína, traťmistrovské kolo, kolejový jeřáb, nákladní kolejová drezína, motorová lokomotiva apod.
Termíny