Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948–1968, Z Čech do sibiřských gulagů

Výstava
Věznění emigrantů československé státní příslušnosti v SSSR v letech 1944–1960.
Termíny