Výtvarné dílo Alfonse Muchy

Výstava
Zde se ukazuje ucelený soubor plakátů, v čele s nejvýznamějšími plakáty pro Sarah Bernhardt, soubor charakteristických dekorativních panó, početná ukázka z Documents décoratifs (1902), ukázka z pařížských skicáků. Další dekorativní předměty, plastika a ukázky z knižní tvorby jsou uloženy ve vitrínách. Zvláštní skupiny jsou vytvořeny z plakátů vzniklých později v Čechách, z kreseb, olejomaleb. Není zanedbán ani vztah Muchy k Praze. V závěru expozice je náznak Muchova ateliéru, fotografie jeho rodiny. Součástí expozice je také půlhodinový dokument o životě a díle Alfonse Muchy.
Termíny