Moderní a současné umění

Výstava
Expozice je zaměřena na expresivní linii v českém umění první poloviny 20. století.
Termíny