Historie města

Výstava
Expozice pomocí sbírkových předmětů dokládá historický vývoj města, řemesel a hospodářství, život lidí ve městě a v okolí.
Termíny