Expozice

Výstava
Prezentace tvorby studentů vysokých výtvarných škol v ČR. Záměrem těchto aktivit je především zviditelnění mikroregionu Bystřicka a jeho genia loci. Nadregionální význam projetku spočívá v prohlubování navázaných kontaktů s vedením AVU a FaVU. Galerie se nachází v prostorách Pivnice u Musilů.
Termíny

  • pondělí, čtvrtek - neděle
    stálá akce
    Galerie DUNA_TRI - Bystřice nad Pernštejnem