Kopřivničtí rodáci

Výstava
Celkem jedenáct listovacích panelů je zasvěceno místním malířům, básníkům a dalším kulturně a umělecky činným osobnostem z Kopřivnice.
Termíny