Historie a architektura Plzeňské brány a opevnění města Beroun

Výstava
Termíny