Umění Starověku

Výstava
Vysokou úroveň starověkých kultur dokládají vystavené památky egyptské, anatolské, asyrské, mezopotamské, íránské a v převažující míře zastoupené ukázky antické tvorby, která dala základ pozdějšímu umění Evropy. Přitažlivý prolog tvoří umělecké předměty ze starověkého Egypta a Núbie, na něj navazuje navazují památky Přední východ Předního východu, dále Kypru a egejské oblasti. Podstatný úsek expozice dokumentuje uměleckou tvorbu Řeků od rané doby železné do helénismu. Uměním Etrusků a Římanů se expozice ve druhém patře uzavírá. Stálou expozici doplňuje sál určený pro specializované výstavy ve 2. poschodí. Nový výstavní sál v paláci Kinských je určen pro tematické výstavy. Expozici doprovází pestrá nabídka přednášek, pořadů a výtvarných dílen, na které se podílejí všechny partnerské instituce. Návštěvníci se mohou věnovat vlastní výtvarné práci v ateliéru ve 2. patře, kde najdou výtvarné pomůcky, návody k výtvarným etudám a publikace k prezenčnímu studiu. V zázemí je zde pamatováno na rodiny s dětmi. V pokladně v přízemí zadního traktu paláce je otevřena prodejna publikací z edic institucí, které se na přípravě nové expozice podílely.
Termíny