Člověk – nástroj – hudba

Výstava
Expozice – vystaveno je 400 historických hudebních nástrojů mimořádné hodnoty.
Termíny