Dějiny židů v Čechách a na Moravě II.

Výstava
Expozice je věnována dějinám Židů v Čechách a na Moravě od emancipace do současnosti.
Termíny