Pěchotní sruby MO–S18, S19, S20 a lehký objekt VZ. 37A

Výstava
Termíny