Stálé expozice

Výstava
Historie Rýmařovska od pravěku do konce 19. století. Expozice geologická – přírodní bohatství jižního Jesenicka. Expozice textilní – Rýmařovsko od 18. století. Expozice hornická – vývoj dobývání a rýžování kovů na Rýmařovsku.
Termíny