Pásmo filmů - Za hokejem do Kanady, Cena vítězství, ČSS 1985, Odkud vane vítr ad.

Film
Termíny