Vojta Náprstek (1826-1894)

Výstava
Výstava přibližuje návštěvníkům na dvanácti panelech život a dílo zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku, Vojty Nárstka. Jednotlivé části jsou věnovány rodině, studiím a revolučnímu roku 1848, americké emigraci, založení knihovny po návratu z USA, vzniku a činnosti Amerického klubu dam, budování průmyslového muzea, kontaktům jak s českou, tak i krajanskou společností, vztahům s cestovateli a následnému vývoji muzea. Texty jsou doplněny dobovými ilustracemi, fotografiemi a kopiemi archiválií. Touto výstavou plníme přání návštěvníků Náprstkova muzea, kteří si již delší dobu přejí expozici o Vojtovi Náprstkovi.
Termíny