Okupace a odboj na Těšínsku

Výstava
Expozice se věnuje vývoji okupačních poměrů na Těšínsku, je rozdělena do několika oddílů, které mapují události let 1938–1945.
Termíny