Pravěk Kyjovska. Cesta slovácké vesnice od feudalismu k socialismu. Přírodovědná expozice. Paleontologická sbírka Andělína Odstrčila

Výstava
Již od svého založení mělo muzeum vyhraněnou činnost. Nejprve dokumentovat památky městské, se statutem okresního muzea pak i památky okolních obcí a postupně se vyprofilovalo do podoby typicky vlastivědného muzea, zahrnujícího památky z různých oborových odvětví archeologií počínaje a přírodovědou konče.
Termíny