Život a práce středověké společnosti

Výstava
Experimentální archeologická expozice se vztahuje k období konce středověku (13. – 16. stol.) a představuje život sociálního prostředí vesnice, města, šlechty a církve.
Termíny