Cestou větru

Výstava
O větrných mlýnech na Moravě a ve Slezsku.
Termíny