Archeologická expozice, Přírodovědecká expozice

Výstava
Vysvětluje v základním přehledu vznik života, vývoj živočišné říše a vývoj života. S využitím vzácných archeologických nálezů, rekonstrukcí a diapozitivů podává cenné svědectví o osídlení severovýchodních Čech v dobách dávných kultur od paleolitu do příchodu starých Slovanů v 9. století našeho letopočtu. Přírodovědecká expozice přibližuje živou i neživou přírodu severních Čech na ukázkách z chráněných krajinných oblastí Jizerských hor, Českého středohoří, Lužických hor, Labských pískovců a Kokořínska. Vedle výmluvných exponátů z oborů botaniky, geologie, paleontologie a zoologie dotváří celkový obraz široce vymezeného teritoria početná řada unikátních diapozitivů, barevných fotografií a doprovodných textů.
Termíny